STORITVE

Priprava
komunikacijske strategije

Ni bistveno le to, kaj komuniciramo, ampak kako to počnemo

Dobro pripravljena komunikacijska strategija je temelj, na katerem lahko gradite uspešno zgodbo vašega podjetja. Pomaga vam s smernicami in napotki, kako komunicirati, katere vsebine v v zvezi z vašo blagovno znamko izpostavljati ter kateri slog izbrati.

Priprava komunikacijske strategije je storitev, ki jo vedno individualno prilagodimo, saj vsako podjetje potrebuje unikaten pristop. Naša tekstopiska se seznani z vašimi potrebami in vsem, kar ponujate ter kar želite, nato pa vam na podlagi bogatega znanja in izkušenj pripravi celotno strategijo, ki zajema vse kanale komuniciranja in vse pomembne napotke.

Komunikacijska strategija obsega mnogo več kot le napisana besedila. Tekstopiska namreč v sodelovanju z grafičnim oblikovalcem pripravi celostno grafično zasnovo, zato dobite dokument, ki upošteva celostno podobo vašega podjetja in ima v različnih razdelkih jasno predstavljene vse pomembne vidike komuniciranja.

  • Prejmete celosten, grafično urejen dokument, ki je osnova za komuniciranje vašega podjetja,
  • v strategiji so napisani vsi pomembni napotki za vse kanale komuniciranja,
  • s pravilnim pristopom začnete bolj učinkovito uresničevati svoje cilje,
  • v strategiji so pripravljeni tudi konkretni primeri dobrih praks za vaše podjetje,
  • dokument je osnova vsem zaposlenim v različnih oddelkih, da lahko komunicirajo poenoteno,
  • komunikacijska strategija jasno ubesedi tudi vašo vizijo, poslovno pot in cilje za prihodnost.