STORITVE

Preoblikovanje
besedil

Želite preobrazbo svojih tekstov v prepričljiva in učinkovita besedila, ki res delujejo?

Profesionalna in kakovostno napisana besedila morajo izpolnjevati 3 pomembne kriterije:​ jasnost, jedrnatost in učinkovitost. Včasih so potrebne samo finese, ki lahko obstoječemu besedilu dodajo popolnoma nove razsežnosti in ga spremenijo v prodajni hit ali v učinkovito predstavitveno besedilo. 

Pri preoblikovanju besedil bistveno sporočilo vedno ohranimo oz. vam po potrebi svetujemo, katere elemente bi bilo vredno dodatno izpostaviti, da bodo besedila resnično zagotovila kar največje uspehe.

Preoblikujemo lahko praktično vsa besedila, ki jih uporabljate bodisi vsakodnevno bodisi občasno, vendar ne dosegajo rezultatov, kot bi jih želeli oziroma že sami ugotavljate, da niso v skladu s sporočilom, ki ga želite podati javnosti, strankam in poslovnim partnerjem.

  • prebesedenje oz. preoblikovanje besedil v skladu z uspešnimi marketinškimi tehnikami in prijemi,
  • upoštevanje ključnih tehnik učinkovitega pisanja besedil,
  • razporeditev vsebin tako, da zagotavljajo berljivost, učinkovitost in sporočilnost,
  • po potrebi oblikovanje učinkovitih naslovov, urejanje poudarkov in drugih elementov uspešnega copywritinga,
  • ureditev forme besedila v skladu z namembnostjo besedila.

Prednost preoblikovanja besedil je, da storitev BREZPLAČNO vključuje še lektoriranje, tako da je končna podoba besedil pripravljena za takojšnjo uporabo.