STORITVE

Marketinška
besedila

Želite besedila, ki so učinkovita in prodajajo?

Cilj marketinško usmerjenih besedil je zagotavljanje prepoznavnosti izdelkov, storitev ali podjetja, kar se posledično odraža v boljših poslovnih uspehih. Pri pisanju tovrstnih besedil je izrednega pomena kreativnost, zato se vsakega projekta lotimo unikatno. Pomagamo vam razviti lasten slog komuniciranja, s katerim zares izstopate.

Tekstopisci se zato ves čas izobražujejo in svoje znanje bogatijo z novimi smernicami. Naše stranke so tako prve deležne nadgrajenih in dodelanih besedil, ki postanejo odmevna in prepoznavna.

Z odločitvijo za storitev pisanja marketinških besedil pridobite več kot le končna besedila, saj boste že v procesu ustvarjanja končnih izdelkov dobili s strani naših tekstopiscev številne uporabne nasvete in predloge, ki jih boste lahko uporabili tudi na drugih področjih vašega poslovanja.

  • jasna in atraktivna predstavitev vaših izdelkov, storitev, podjetja,
  • ustrezno nagovarjanje ciljne skupine,
  • povečanje prodaje vaših izdelkov ali storitev,
  • ustvarjanje dobrega vtisa o vašem podjetju.

Med marketinška besedila prištevamo:

  • prodajno pismo,
  • prodajni e-mail,
  • besedila za kataloge,
  • besedila za prodajne prospekte,
  • letaki,
  • vabila.